SAĞLIK VE KALİTE

Kanatlıların Parçalanması ve Paketlenmesi” kapsamında firmamızın politikası

Yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak, sektörün en teknolojik kuruluşları arasında olarak, en güvenli ürünleri üretmek Tüm temizlik ve hijyen kurallarını uygulamak, insana saygılı olmak.

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek Müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımızla etkin bir iletişim kurmak, memnuniyetlerini sağlamak Gıda güvenliği ile ilgili nitelikli bilginin, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, yasal ve düzenleyici yetkililer ve ürünlerimizin etkilediği veya ürünlerimize etki eden herhangi bir organizasyon dahil bütün gıda zinciri boyunca ulaşılabilir olmasını sağlamak

Çevresel boyutlarımızı ve etkilerini belirleyerek gerekli önlemleri almak Sürekli iyileştirmeler yaparak tüm personelimizle birlikte yönetim sistemimizi sürdürülebilir kılmak Tüm süreçlerde risk ve fırsatları değerlendirerek, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak

Firmamız,

Gıda Güvenliği Politikasının

Kuruluşun gıda zinciri içindeki rolüne uygun olmasını, Hem yasal ve düzenleyici şartlara hem de müşterilerle karşılıklı hem fikir olunan gıda güvenliği şartlarına uymasını, Kuruluşun tüm seviyelerinde açıklanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini Uygun dille iletişimi Ölçülebilir hedeflerle desteklenmesini sağlamıştır.

SAĞLIK ve KALİTE